МЕНЮ
Новини

Промяна в Тарифата за таксите и комисионните на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Уважаеми клиенти,

 Уведомяваме Ви, че е приета промяна в Тарифата за таксите и комисионните на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД. Промяната се отнася до намаляване на таксата, дължима от клиента, за попечителство и съхранение на парични средства – от 0,5 % на 0,25 % от общия размер на държаните в посредника парични средства (т.9.1.) Пълният текст на изменената Тарифа е публикуван на интернет страницата на Дружеството www.dvinvest.bg,  в  секция „Информация за клиента“, като същата влиза в сила от 01.01.2017 г.