МЕНЮ
Новини

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП Ди Ви Инвест ЕАД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД от 13.04.2016 г. са приети изменения и допълнения в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ди Ви Инвест. Измененията и допълненията в Общите условия влизат в сила, считано от 16.05.2016 г.