МЕНЮ
Новини

Ди Ви Инвест ЕАД е новото наименование на Ти Би Ай Инвест ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 15.05.2015 г. Инвестиционен посредник Ти Би Ай Инвест ЕАД, ЕИК 130999800, е с променено наименование (фирма) на дружеството, а именно Ди Ви Инвест ЕАД.

Всички данни за контакт с дружеството - адрес на управление, телефон, факс, интернет страница и електронна поща остават непроменени. При последваща промяна на някои от данните за контакт, своевременно ще Ви уведомим.